Select Page

VSR KMS

Om het schoonmaakwerk op een hoger plan te kunnen brengen is de bewaking van de kwaliteit een voorwaarde. Als VSR Kwaliteitsinspecteur zijn wij bevoegd om kantoren, bedrijfspanden en instellingen te inspecteren en het VSR kwaliteitsmeetsysteem in te voeren.

Middels dit systeem is het mogelijk dat u dagelijks of periodiek met behulp van het VSR-DKS formulier controleert of de schoonmaak correct wordt uitgevoerd. Voor het schoonmaakbedrijf is dit meetsysteem tevens een tool om haar medewerkers aan te sturen.

Het vervolg op de inspectie is tevens dat u ons als onafhankelijk bureau inschakelt om periodiek te controleren of de gemaakte afspraken met uw schoonmaakleverancier worden nagekomen doordat wij met behulp van het VSR meetsysteem een meting doen van de schoonmaak.

Als opdrachtgever heeft u zo het bewijs dat uw schoonmaakbedrijf zich wel of niet aan de afspraken houd, en als aannemer, schoonmaakbedrijf, kunt u aantonen dat u heeft uitgevoerd wat van u wordt verwacht.

Kijk voor aanvullende informatie over VSR op www.vsr-org.nl, of contact ons voor toelichting en of offerte.